• Slide Basic 01

Studium pedagogiky volného času pro pedagogy VČ vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost

Oblasti DVPP a podpory

Studium je určeno pedagogičtím pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání bez pedagogického vzdělání např. externím pracovníkům Středisek volného časuvychází přímo z realizace v IPn Klíče pro život (2009 – 2013) které odráží vzdělávací potřeby pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a je zaměřen na propojení teorie s praxí. 

Cílem je umožnit budoucím pedagogickým pracovníkům získat požadovanou/chybějící kvalifikaci v souladu s příslušnými právními normami a umožnit doplnit si znalosti v oboru pedagogických věd, které jsou nutné pro výkon profese pedagogického pracovníka. Jedná se primárně o znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie. Pro rok 2018 bylo plánováno 40 studijních skupin s cca 600 účastníky.

Studijní program je členěn do 5 modulů, které jsou vedeny zážitkovou formou, prolínají teorii a praxi.

  • Modul 1: Volný čas;
  • Modul 2: Osobnost pedagoga;
  • Modul 3: Cílová skupina;
  • Modul 4: Pedagogický proces;
  • Modul 5: Příprava konkrétní pedagogické činnosti; Závěrečná zkouška.

Celkem: 40 hodin