• Slide Basic 01

Studium pedagogiky b) pro vychovatele a asistenty pedagoga

Oblasti DVPP a podpory

Cílem je umožnit získání vzdělání učitelům a dalším pracovníkům školství, kterým chybí potřebná pedagogická kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., Studium pedagogiky b) umožní doplnit znalosti v oboru pedagogických věd, které by měl absolvent nezbytně znát pro výkon odborné profese pedagogického pracovníka zaměřeného na výchovu ve volném čase (pedagog volného času, vychovatel) nebo asistent pedagoga. Jedná se primárně o znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie.

Obsah: Studijní program obsahuje teoretická témata z pedagogických a psychologických věd, která jsou doplněná distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami.

Délka studia: 2 semestry / 1 školní rok , 80hodin celkem, z toho 72 hodin teorie a 8 hodin praxe

Forma studia:

  • prezenční (80 hodin)
  • samostudium (20 hodin)

Studium patří mezi stálou a základní nabídku kvalifikačních studií poskytovaných v rámci činnosti NIDV. Pravidelně se reakredituje, průběžně aktualizuje a obsahově reaguje na požadavky stávající praxe.