• Slide Basic 01

Oblasti DVPP a podpory

Cílem je umožnit získání vzdělání učitelům a dalším pracovníkům školství, kterým chybí potřebná pedagogická kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., Studium pedagogiky a) umožní doplnit znalosti v oboru pedagogických věd, které by měl absolvent nezbytně znát pro výkon odborné profese pedagogického pracovníka. Jedná se primárně o znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie.

Studijní program obsahuje teoretická témata z pedagogických a psychologických věd, která jsou doplněná distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami.

Délka studia jsou  2 semestry / 1 školní rok 120 hodin celkem, z toho 115 hodin teorie a 5 hodin praxe

Forma studia:

  • prezenční (100 hodin)
  • e-learning (20 hodin/rozsah)
  • samostudium (20 hodin)

Studium slouží především pro získání základních znalostí a dovedností z jednotlivých oborových disciplín, které absolventi využijí pro ve své praxi. Přesahy studií do jiných oblastí činnosti NIDV jsou tedy spíše okrajové a obě studia se dají považovat především za vstupní bránu do systému aktivit realizovaných a podporovaných NIDV.