• Slide Basic 01

Funkční studium pro ředitele školských zařízení pro zájmové vzdělávání

Oblasti DVPP a podpory

Funkční studium pro ředitele školských zařízení pro zájmové vzdělávání  umožňuje pedagogickým pracovníkům z oblasti zájmového a neformálního vzdělávání dosáhnout kvalifikaci v souladu s příslušnými právními normami pro předpoklad výkonu funkce ředitele školského zařízení pro zájmové vzdělávání. Studijní program je členěn na 4 moduly do 3. na sebe navazujících ročníků.

Moduly 1. ročníku:

 • Základy managementu, strategické řízení, řízení času
 • Legislativní a právní otázky
 • Motivace, stimulace, hodnocení pracovníků
 • Týmová práce a spolupráce
 • Marketing, public relations, fundraising
 • Komunikace a Management změny

Moduly 2. ročníku:

 • Osobnostně sociální výchova a osobní projev a osobní prezentace
 • Facilitace
 • Participativní vedení týmu

Moduly 3. ročníku:

 • Osobnostně sociální výchova, trvalý rozvoj organizace
 • Management změny, vedení diskuse, řízení porady, řízení změny a aktuální legislativní otázky

Počet hodin teorie celkem: 495 hodin, z toho 220 hodin e-learning

Počet hodin stáže a manažerské praxe (dále jen SaMp): 148 hodin

Rozdělení na jednotlivé ročníky:

 • 1. ročník: 125 hodin prezenčního studia, 100 hod on-line aktivit, 60 hod Samostudium
 • 2. ročník: 100 hodin prezenčního studia, 80 hod on-line aktivit, 52 hod Samostudium
 • 3. ročník: 50 hodin prezenčního studia, 40 hod on-line aktivit, 36 hod Samostudium

 Aktuality, aktivity a i soutěž Brána k druhým najdete na stránkách věnovaných zájmovému a neformálnímu vzdělávání web ZNV.