• Slide Basic 01

Oblasti DVPP a podpory

Studium poskytuje vzdělání v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat pozici asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. Jeho absolvování vede k získání odborné kvalifikace podle § 20, písm. e) uvedeného zákona a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Cílem je umožnit pedagogickým pracovníkům získat požadovanou/chybějící kvalifikaci v souladu s příslušnými právními normami a doplnit si odpovídající znalosti a rozvíjet dovednosti v oboru.

Získaná kvalifikace: Asistent pedagoga dle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků (Studium pro asistenty pedagoga).

Obsah: Studijní program obsahuje témata z oblasti péče o děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (jedinci s podpůrnými opatřeními). Dalším tématem je rozvoj praktických a komunikativních dovedností.

Trvání studia: 2 semestry/1 školní rok
Počet hodin teorie: 107 hodin
Počet hodin praxe: 40 hodin