• Slide Basic 01

Oblasti DVPP a podpory

Studium k výkonu specializovaných činností Koordinátor ŠVP naplňuje ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků (tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol), ve znění pozdějších předpisů. 

Cílovými skupinami jsou pedagogičtí pracovníci, kteří jsou nebo mají zájem být pověřeni výkonem funkce Koordinátor ŠVP ve škole nebo školském zařízení. Týká se těchto typů škol: mateřské školy, základní školy, střední odborné školy a gymnázia, základní a střední umělecké školy.

Cílem programu je vybavit účastníky znalostmi, rozvíjet jejich dovednosti a podporovat motivaci potřebnou ke koordinaci činností spojených s tvorbou nebo úpravou ŠVP, jeho používáním při plánování výuky, hodnocením či propagací tak, aby získané znalosti a dovednosti mohly být účinně aplikovány v  konkrétní praxi Koordinátora ŠVP.

Studijní program je členěn do 6 modulů a součástí studia je e-learningový kurz v rozsahu 46 hodin realizovaný v LMS Moodle. Cílem e-learningového kurzu je získat, upevnit a samostatně řešit úkoly, se kterými se absolvent setká ve své praxi Koordinátora ŠVP.

Délka studia: 250 hodin celkem – 3 semestry, z toho 226 hodin teorie a 24 hodin praxe

Forma studia:

  • prezenční (204 hodiny)
  • e-learning (46 hodin/rozsah)