• Slide Basic 01

Oblasti DVPP a podpory

Hlavním cílem studia k výkonu specializované činnosti – koordinace v oblasti ICT je vybavit absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi a didaktickými metodami k tomu, aby byl učitel-metodik ICT schopen ve své škole, případně v okolních „malých“ školách kvalifikovaně a metodicky pomáhat při zavádění ICT do výchovně vzdělávacího procesu, doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, koordinovat užití ICT ve vzdělávání, koordinovat nákupy a aktualizaci software, zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy, koordinovat provoz informačního systému školy.

Obsah: Studijní program je členěn do 13 povinných modulů a dalších 6 volitelných modulů (účastník z nich musí absolvovat 3 vybrané).

Studiem získá absolvent kvalifikační předpoklady pro výkon specializované činnosti koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií dané §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.