• Slide Basic 01

Oblasti DVPP a podpory

Hlavním cílem této oblasti je prohloubení digitálních kompetencí pedagogických pracovníků a rozvoj jejich kompetencí v oblasti přímé aplikace ICT ve výuce, a to napříč všemi vzdělávacími oblastmi. Cílovou skupinou jsou učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a ICT koordinátoři.

Příklady oblíbených realizovaných vzdělávacích aktivit

 • Třída v cloudu: technologie jako vzdělávací prostor
 • Mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách
 • Využití ICT ve výuce – náměty a inspirace pro praxi
 • Excel pro učitele I – nenechte se zničit tabulkami
 • Mapo, vyprávěj aneb Mapový příběh a jak na ně
 • Jak efektivně využívat techniku (a uvolnit si hlavu)
 • Myšlenkové mapy digitálně a prakticky
 • Práce v macOS
 • Využití volně dostupných zdrojů na internetu ve výuce na ZŠ
 • Excel pro učitele – vítězíme nad tabulkami
 • Počítač jako pomocník při práci aneb Základní práce s daty, texty a tabulkami
 • Počítač usnadňuje přípravu – Pokročilá práce s texty, tabulkami a prezentacemi
 • Práce na počítači se soubory a složkami – najděte, co hledáte
 • Využití ICT technologií a programů pro rozvoj nadaných žáků v běžné škole
 • Polytechnické vzdělávání – použití 3D tisku ve výuce
 • Word pro učitele – dokumenty bez trápení
 • Využití volně dostupných zdrojů na internetu ve výuce na ZŠ
 • Konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách

Další související aktivity NIDV

 • Mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách
  • Probíhá jednou ročně na podzim v Seči
 • Rezortní projekt Podpora Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 víc na odkazu digitální vzdělávání
 • Soutěžní přehlídka DOMINO, ktera je především určená všem pedagogickým pracovníkům mateřských, základních i středních škol působícím na českých školách. Přihlásit se může také student vysoké školy, pokud může prokázat i částečnou praxi na příslušném stupni školy. Průběh soutěže je definován v následujících článcích. Více na DOMINO
 • Projek SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů)
  • V rámci projektu je provoována síť krajských ICT metodiků