• Slide Basic 01

Umělecké vzdělávání ZUŠ a SUŠ

Oblasti DVPP a podpory

Hlavním cílem je zajištění vzdělávání prohlubující kvalifikaci pedagogických pracovníků základních a středních uměleckých škol v České republice. Volba témat, konkrétních obsahů a forem jednotlivých vzdělávacích programů vychází ze strategických dokumentů MŠMT, z poznatků ČŠI, z koncepční a analytické činnosti NIDV reflektující poskytované vzdělávání a praxi pedagogických pracovníků. Vzdělávací programy obsahem i strukturou navazují na úspěšně ověřený systém vzdělávání učitelů ZUŠ. Struktura nabídky je koncipována tak, aby co nejlépe vystihla požadavky praxe a podpořila zahájenou kurikulární reformu.

Konkrétně se jedná o 3 paralelně a nezávisle na sobě fungující pilíře:

Pilíř A) jednodenní vzdělávací programy – zajišťují krajská pracoviště NIDV

 • odborných jednodenní semináře
 • jednodenní ICT kurzy
 • vícedenní manažerské kurzy

Pilíř B) Cyklické vzdělávací programy – řídí hlavní garant vzdělávací oblasti

 • 4dílný vzdělávací program (24 hodin) pro začínající učitele
 • 4dílný vzdělávací program (24 hodin pro zkušené učitele
 • 4dílný vzdělávací program (32 hodin) pro širší management

Pilíř C) Celostátní vzdělávací programy – vícedenní vzdělávací kurzy realizované dle zadání

 • pro učitele předmětu Hra na varhany
 • pro učitele výtvarného oboru
 • pro učitele konkrétních studijních zaměření hudebního oboru (hudební nauka, souborová a orchestrální hra, hra na dudy, hra na cimbál a další)

V rámci pilíře C) byla ukončena udržitelnost projektu IPn Podpora ZUŠ.

Vzdělávací programy

 • VP Hra na varhany
 • Celostátní setkání učitelů literárně dramatického oboru na ZUŠ
 • Celostátní setkání učitelů hudební nauky na ZUŠ
 • Celostátní setkání učitelů výtvarného oboru na ZUŠ
 • Informační semináře k Elektronické organizaci soutěží ZUŠ
 • Jak hodnotit taneční dílo
 • Nová učebnice hudební nauky
 • Hra na dechové nástroje
 • Celostátní konference Kulatý stůl Podpora ZUŠ