• Slide Basic 01

Oblasti DVPP a podpory

Vzdělávací oblast předškolního vzdělávání je zaměřena na vzdělávání prohlubující kvalifikaci pedagogických pracovníků mateřských škol v České republice a na podporu mateřských škol při realizaci jejich projektů zjednodušeného vykazování (OP VVV – šablony I pro MŠ).

Vzdělávací programy

Ve všech krajských pracovištích NIDV jsou nabízena tato témata:

 • Podpora osobnostního rozvoje pedagogů v MŠ (42 hodin)
 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů (40 hodin)
 • Rozvoj osobnostně sociálních kompetencí pedagogů MŠ (24 hodin)
 • Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ (16 hodin)
 • Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ (16 hodin)
 • Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ (16 hodin)
 • Společné vzdělávání – inkluze v MŠ (16 hodin)
 • Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte v 1. stupni PO a komunikace s jeho rodinou (16 hodin)
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ (28 hodin)
 • Jak pracovat s dětmi od dvou let v MŠ (24hodin)
 • Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství (aktualizace /65 hodin)
 • Individualizace vzdělávání v mateřské škole (43 hodin)