• Slide Basic 01

Průběžné vzdělávání

Průběžné vzdělávání

Průběžné vzdělávání

Průběžné vzdělávání NIDV je realizováno formou dlouhodobých a krátkodobých kurzů a seminářů, často na objednávku škol pro celé pedagogické sbory. Volba témat, konkrétní obsah a forma jednotlivých vzdělávacích programů vychází ze strategických dokumentů MŠMT, z poznatků ČŠI, z koncepční a analytické činnosti NIDV. Mezi témata vzdělávání jsou zařazovány aktuální priority stanovené MŠMT. Významnou součástí vzdělávání jsou i mezinárodní konference realizované např. v oblasti jazykového vzdělávání, využití digitálních technologií ve výuce a v oblasti profesního rozvoje pedagogů.

Celkově se za rok 2018 v průběžném vzdělávání mimo projekty a rezortní úkoly proškolilo téměř 26 000 pedagogů ve více než 1 600 vzdělávacích programech.

Jedinečnost a specifičnost průběžného vzdělávání realizovaného NIDV spočívá v jeho komplexnosti, pružné reakci na potřeby MŠMT (priority státní vzdělávací politiky), garanci vysoké a jednotné kvality dostupné prostřednictvím krajských center podpory po celé ČR.

V rámci průběžného vzdělávání nabízí NIDV akreditované vzdělávací programy v těchto vzdělávacích oblastech: