• Slide Basic 01

Metodická podpora

Metodická podpora

Metodická podpora

Krajská pracoviště NIDV se postupně etablují v „centra podpory“ pro pedagogické pracovníky všech aprobací, stupňů, v různých funkcích a pozicích a v různé fázi jejich profesní dráhy. Forma podpory se liší podle aktuálních vzdělávacích potřeb pedagogů nebo celých pedagogických sborů (osobní či skupinové konzultace, vzdělávání tzv. „ušité na míru“, semináře a workshopy, podpora konzultantů, koučů, mentorů a odborníků center podpory). V neposlední řadě centra podpory sdružují a propojují aktéry ve vzdělávání daného regionu.

Centra podpory poskytují kvalitní servis školám a pedagogům a jsou důležitou oporou v jejich profesním rozvoji napříč celou ČR. Službu center podpory využije každoročně v průměru 15 tis. škol.

Činnost projektů NIDV prostoupila do běžných aktivit NIDV a díky jejich spolupráci mohou centra nabízet odbornou, metodickou a konzultační pomoc ve vybraných specifických oblastech:

  • společné vzdělávání, z toho především
  • začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců
  • podpora nadání
  • školní vzdělávací programy
  • InspIS ŠVP
  • strategické řízení a plánování škol a školských zařízení
  • šablony
  • uvádějící a začínající učitel
  • plán DVPP a profesní rozvoj pedagogů
  • propojování formálního a neformálního vzdělávání vč. zájmového.

Centra podpory budou v dalších letech reagovat na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a reflektovat aktuální potřeby MŠMT. Měla by se stát nosnou infrastrukturou pro implementaci výstupů aktuálně realizovaných IPs, a také projektů v připravovaném OP JAK.