• Slide Basic 01

Kariérní vzdělávání

Kariérní vzdělávání

Kariérní vzdělávání

Kariérní vzdělávání realizované NIDV (Studia pro splnění kvalifikačních předpokladů, Studia pro splnění dalších kvalifikačních předpokladů, Studia k výkonu specializovaných činností) probíhá na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Cílem kariérního vzdělávání NIDV je umožnit pedagogickým pracovníkům získat formou dalšího vzdělávání požadovanou/chybějící kvalifikaci v souladu s příslušnými právními normami.

Každoročně NIDV realizuje studia na všech krajských pracovištích v počtu nejméně 100 – 120 skupin s průměrně 30 účastníky na skupinu, s celkovým počtem 3 000 – 3 600 absolventů.

Kvalifikační studia mají v NIDV dlouholetou tradici a vysoký kredit, pedagogickými pracovníky jsou vyhledávaná díky pozitivní zkušenosti, referenci a doporučení od absolventů. Studia organizovaná NIDV jsou prakticky zaměřená, finančně, časově i místně dostupná. Disponujeme kvalitní sítí zkušených lektorů, kteří často s cílovou skupinou pracují i po skončení studia. Díky stabilitě a odbornému vedení studijních skupinodbornými pracovníky na krajských pracovištích NIDV dokážeme rychle reagovat na potřeby pedagogického terénu a realizovat zakázky ze strany MŠMT.

Kvalifikační studia jsou součástí systémové podpory jednotlivých cílových skupin, kterou má NIDV po skončení IPs projektů dále rozvíjet (ucelený systém vzdělávání, konzultace, poradenství, jiné formy podpory...). Kvalitní vzdělávání, které je dáno zákonem, by mělo být garantováno především vzdělávací organizací zřizovanou státem.

NIDV v současné době realizuje tato studia: