• Slide Basic 01

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Národní pedagogický institu České republiky - (nástupnická organizace NIDV) na základě usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 343 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků, ve znění pozdějších usnesení, od 1. července 2012 při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek zadávaných v zjednodušeném podlimitním řízení a veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, využívá e-tržiště TENDERMARKET, které je provozováno konsorciem tvořící firmy Seznam.cz, a. s., Tender systems, s. r. o., a ample.cz, s. r. o., na elektronické adrese www.tendermarket.cz.

NIDV má zřízeny níže uvedené profily zadavatele, prostřednictvím kterých podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup a jejichž internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Adresa profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/                  
http://www.tendermarket.cz/