• Slide Basic 01

Partneři

Partneři

NIDV se dlouhodobě podílí na odborné spolupráci s MŠMT a dalšími organizacemi při přípravě vzdělávacích dokumentů. Pracovníci NIDV jsou členy několika expertních skupin; výstupy práce těchto skupin jsou zohledňovány při plánování činnosti organizace.

Mezinárodní spolupráce NIDV je zaměřena především na profesní růst pedagogických pracovníků. Jejím cílem je obohacení DVPP a DVPPzv o další rozměr prostřednictvím výměny zkušeností s obdobně zaměřenými zahraničními institucemi. V NIDV je tato spolupráce vedena prostřednictvím mezinárodních projektů, členstvím NIDV v mezinárodních organizacích, pořádáním a účastí na mezinárodních konferencích a výměnnými návštěvami.