Mezinárodní konference 2016

Druhý ročník konference se týkal profesního rozvoje pedagogů. Trendy v oblasti dalšího vzdělávání učitelů představili odborníci  z Francie, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a Velké Británie. Druhý den konference byl věnován pracovním dílnám a moderovaným diskusím, ve kterých měli účastníci prostor pro výměnu názorů a zkušeností. Diskutována byla následující témata: adaptační období učitelů, plán profesního rozvoje pedagogů, profesní portfolia učitelů, vliv společného vzdělávání na profesní rozvoj uvnitř škol.

... Číst dál