NIDV zastupuje Českou republiku v Evropské síti center mládeže (European Network of Youth Centres). ENYC je dobrovolná síť sdružující organizace a instituce pracující s mládeží, které podporují rozvoj interkulturního a mezinárodního porozumění.  

Více informací na www.eycn.org