Archiv Bulletinů

Od září 2012 vydáváme vlastní zpravodaj – Bulletin NIDV (v elektronické a tištěné podobě). Výtisky Bulletinů naleznete na každém krajském pracovišti NIDV, nebo si je můžete stáhnout v elektronické verzi zde.

Bulletin NIDV - říjen 2017

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Říjen 2017, ročník VI, číslo 3

Speciální vydání věnované vzdělávání dětí/žáků - cizinců

 • První pomoc pro vedení škol při vzdělávání žáků-cizinců
 • Výuka českého jazyka v zahraničí
 • Podpora cizinců v rovném přístupu ke vzdělávání a v pracovní integraci
 • Krajská centra podpory NIDV
 • Významné události NIDV

Bulletin NIDV - květen 2017

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Květen 2017, ročník VI, číslo 1

Speciální vydání pro školní družiny a školní kluby

 • Změny a možnosti financování zájmového vzdělávání
 • Jak zajistit podporu pro větší sepětí školní družiny a školy
 • Pozvánka do ZŠ Ratibořická
 • Taneční a sportovní aktivity ve družině
 • Žáci s podpůrnými opatřením ve ŠD – nejčastější problémy

Bulletin NIDV - červen 2016

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Červen 2016, ročník V, číslo 1

Speciální vydání pro školní družiny a školní kluby

 • Osobní a profesní ohlédnutí za uplynulými ročníky celostátních setkání
 • Společné vzdělávání ve ŠD a klubech – Pozitivní klima a nové pojetí podpory dětí a žáků
 • Školní kluby – významný partner ve výchově a při formování osobnosti dětí

Bulletin NIDV - listopad 2015

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Listopad 2015, ročník IV, číslo 3

Speciální vydání pro základní a střední umělecké školy

 • Koncepce dalšího vzdělávání pedagogů ZUŠ a SUŠ
 • Školu dělají učitelé, ne interaktivní tabule
 • Informace o programech Pilíř A, Pilíř B, Pilíř C
 • Přehled garantů ZUŠ a SUŠ
 • Celostátní setkání pedagogů tanečního oboru

Bulletin NIDV - únor 2015

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Květen 2013, ročník II, číslo 1

 • Nabídka seminářů
 • Podpora čtenářské, matematické a finanční gramotnosti
 • Podpora vícejazyčnosti ve školách
 • Kurzy odborné angličtiny pro strojaře, chemiky, marketing a obchod
 • Úpravy RVP pro základní vzdělávání – cizí jazyky
 • CISKOM 2.0
 • Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Bulletin NIDV - leden 2015

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Leden 2015, ročník IV, číslo 1

Speciální vydání k 10. výročí založení NIDV

 • Rozhovor s Mgr. et Mgr. Helenou Plitzovou
 • Přání do dalších let od vedoucích krajských pracovišť
 • Otázky pro zaměstnance, kteří stáli u zrodu NIDV
 • Současné projekty ESF realizované v NIDV

Bulletin NIDV - únor 2014

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Únor 2014, ročník III, číslo 2

 • Mimořádné události a dopravní výchova ve školství
 • Kurzy odborného cizího jazyka pro učitele středních škol
 • NIDV přispívá ke zvyšování digitální gramotnosti pedagogických pracovníků
 • Technologie ve výuce – Inspirace z Global Forum in Education 2014
 • Projekty financované EU a státním rozpočtem ČR, které realizuje NIDV ve spolupráci s MŠMT

Bulletin NIDV - leden 2014

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Leden 2014, ročník III, číslo 1

 • Nabídka NIDV rozšířena o zájmové a neformální vzdělávání
 • Rezortní úkoly NIDV pro 2014
 • CISKOM 4.0
 • Podpora výuky odborné angličtiny a dalších cizích jazyků na SŠ
 • Udržitelnost projektu Klíče pro život v roce 2014
 • Nová generace evropských projektů Erasmus+
 • Aktivační centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené

Bulletin NIDV - září 2013

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Září 2013, ročník II, číslo 2

 • Statistiky aktivity CISKOM
 • Metodická podpora pro zavádění Standardů v základním vzdělávání
 • NIDV spouští realizaci studia Podpora logopedické prevence
 • Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
 • Výzvy pro jazykové vzdělávání v České republice
 • Cizí jazyky pro zaměstnanost, Koncepce a aktivity MŠMT v oblasti výuky cizích jazyků

Bulletin NIDV - květen 2013

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Květen 2013, ročník II, číslo 1

 • Nabídka seminářů
 • Podpora čtenářské, matematické a finanční gramotnosti
 • Podpora vícejazyčnosti ve školách
 • Kurzy odborné angličtiny pro strojaře, chemiky, marketing a obchod
 • Úpravy RVP pro základní vzdělávání – cizí jazyky
 • CISKOM 2.0
 • Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Bulletin NIDV - listopad 2012

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

listopad 2012, ročník I, číslo 1

 • Přehlídka nejlepších digitálních výukových objektů přihlášených do soutěže DOMINO ČR
 • Kalendář rezortních úkolů a akcí NIDV – podzim 2012
 • Aktivační centra
 • Národní projekty
 • Příspěvek NIDV ke zvyšování kvalifikace pedagogů