Zpravodaj nejen pro pedagogické pracovníky

Květen 2019, ročník VIII, číslo 1

Speciální vydání pro vychovatelky školních družin a klubů

  • NIDV a podpora zájmového a neformálního vzděláván
  • G. Szutkowski: Prevence výskytu agresivity
  • M. Horníčková: Praktický nácvik evakuace školního autobusu
  • E. Burdová: Jak pomáhat nováčkům ve vychovatelské profesi
  • L. Lukešová: Aktuality z AVŠZ
  • Z. Krákora: Pohyb musí děti především bavit