Zpravodaj nejen pro pedagogické pracovníky

Říjen 2018, ročník VII, číslo 3

Speciální vydání věnované vzdělávání dětí/žáků cizinců

  • Dvanáctero druhů podpory pro vzdělávání dětí/žáků cizinců
  • Škola bez hranic – rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ Staňkova v Brně Mgr. Janou Hlaváčkovou'
  • Pedagog překladatelem, psychologem, sociologem a zejména chápajícím člověkem
  • Kontakty na pracovníky NIDV v oblasti DŽC