Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Červen 2018, ročník VII, číslo 2

Speciální vydání pro vychovatelky školních družin a klubů

  • Reforma financování z pohledu školních družin
  • Bezpečné klima v ŠD a ŠK
  • Jak děti zaujmout a zvednout je od počítačů aneb škola (deskovou) hrou
  • Ukázky prací vychovatelek oceněných na celostátním semináři 2017