Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Únor 2018, ročník VII, číslo 1

Speciální vydání věnované soutěžím

  • Informace o soutěžích různého zaměření
  • Letní dějepisný seminář „Klášter různými pohledy“
  • Úspěchy českých žáků ve světě
  • Evropa ve škole – Bad Marienberg
  • Aktuální výzvy podpory nadání
  • Soutěže – hodnocení samotných účastníků