Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Prosinec 2017, ročník VI, číslo 4

Speciální vydání věnované projektu Hodina pohybu navíc (HPN)

  • Rozhovor se zástupcem Fotbalové asociace ČR Antonínem Plachým
  • Otázky pro další spoluzakladatele projektu
  • Informace o kurzech pořádaných NIDV v rámci tohoto projektu
  • Reportáž ze ZŠ pod Svatou Horou v Příbrami