Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Říjen 2017, ročník VI, číslo 2

2. doplněné vydání

Speciální vydání věnované digitálním technologiím a cizím jazykům

  • Strategie digitálního vzdělávání
  • Centrum robotiky baví žáky a pomáhá učitelům
  • Změny ve výuce informatiky na
  • Kodu – dobrá volba pro třeťáky a čtvrťáky
  • Digitální technologie a Blended learning ve výuce cizích jazyků
  • Evropská unie a mnohojazyčnost