Bulletiny

Od září 2012 vydáváme vlastní zpravodaj – Bulletin NIDV (v elektronické a tištěné podobě). Výtisky Bulletinů naleznete na každém krajském pracovišti NIDV, nebo si je můžete stáhnout v elektronické verzi zde.

Bulletin NIDV - květen 2019

Zpravodaj nejen pro pedagogické pracovníky

Květen 2019, ročník VIII, číslo 1

Speciální vydání pro vychovatelky školních družin a klubů

 • NIDV a podpora zájmového a neformálního vzděláván
 • G. Szutkowski: Prevence výskytu agresivity
 • M. Horníčková: Praktický nácvik evakuace školního autobusu
 • E. Burdová: Jak pomáhat nováčkům ve vychovatelské profesi
 • L. Lukešová: Aktuality z AVŠZ
 • Z. Krákora: Pohyb musí děti především bavit
 

Bulletin NIDV - říjen 2018

Zpravodaj nejen pro pedagogické pracovníky

Říjen 2018, ročník VII, číslo 4

Vydání ke globálnímu rozvojovému vzdělávání

 • Ohlédnutí za seminářem: Jak a proč na GRV
 • Porozumět světu a umět o něj pečovat
 • Rozhovor s účastnicemi Letní školy GRV
 • Zahraniční studijní cesty pro učitele
 • Rozhovor s Pavlou Gombou, výkonnou ředitelkou Dětského fondu OSN - UNICEF v ČR
 

Bulletin NIDV - říjen 2018

Zpravodaj nejen pro pedagogické pracovníky

Říjen 2018, ročník VII, číslo 3

Speciální vydání věnované vzdělávání dětí/žáků cizinců

 • Dvanáctero druhů podpory pro vzdělávání dětí/žáků cizinců
 • Škola bez hranic – rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ Staňkova v Brně Mgr. Janou Hlaváčkovou'
 • Pedagog překladatelem, psychologem, sociologem a zejména chápajícím člověkem
 • Kontakty na pracovníky NIDV v oblasti DŽC

Bulletin NIDV - červen 2018

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Červen 2018, ročník VII, číslo 2

Speciální vydání pro vychovatelky školních družin a klubů

 • Reforma financování z pohledu školních družin
 • Bezpečné klima v ŠD a ŠK
 • Jak děti zaujmout a zvednout je od počítačů aneb škola (deskovou) hrou
 • Ukázky prací vychovatelek oceněných na celostátním semináři 2017

Bulletin NIDV - únor 2018

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Únor 2018, ročník VII, číslo 1

Speciální vydání věnované soutěžím

 • Informace o soutěžích různého zaměření
 • Letní dějepisný seminář „Klášter různými pohledy“
 • Úspěchy českých žáků ve světě
 • Evropa ve škole – Bad Marienberg
 • Aktuální výzvy podpory nadání
 • Soutěže – hodnocení samotných účastníků

Bulletin NIDV - prosinec 2017

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Prosinec 2017, ročník VI, číslo 4

Speciální vydání věnované projektu Hodina pohybu navíc (HPN)

 • Rozhovor se zástupcem Fotbalové asociace ČR Antonínem Plachým
 • Otázky pro další spoluzakladatele projektu
 • Informace o kurzech pořádaných NIDV v rámci tohoto projektu
 • Reportáž ze ZŠ pod Svatou Horou v Příbrami

Bulletin NIDV - říjen rozšíření 2017

Zpravodaj pro pedagogické pracovníky

Říjen 2017, ročník VI, číslo 2

2. doplněné vydání

Speciální vydání věnované digitálním technologiím a cizím jazykům

 • Strategie digitálního vzdělávání
 • Centrum robotiky baví žáky a pomáhá učitelům
 • Změny ve výuce informatiky na
 • Kodu – dobrá volba pro třeťáky a čtvrťáky
 • Digitální technologie a Blended learning ve výuce cizích jazyků
 • Evropská unie a mnohojazyčnost