NIDV realizuje řadu opatření v boji proti korupci a posiluje účinnost protikorupčních mechanismů vnitřního řídícího a kontrolního systému. NIDV nezpracovává samostatný interní dokument, ale řídí se RIPP 2017 (Rezortní interní protikorupční program MŠMT), část II. 

Strategie vlády v boji proti korupci - souhrnný seznam poradců NIDV

Vynaložené náklady    
     
Poradci 2016 2017
JUDr. Olšanská Stanislava 232,320.00 232,320.00
JUDr. Janiš Ctibor 85,500.00 125,090.00
Mgr. Dvořák Ladislav 0.00 35,600.00
RUNICON Colsunting s.r.o. 0.00 31,600.00
Diligens s.r.o. 319,440.00 186,340.00
KM s.r.o. 0.00 166,980.00
CELKEM 637,260.00 777,930.00