• Slide Basic 01

Analýzy

Analýzy

NIDV průběžně sleduje stav dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků formou pravidelných výzkumných šetření a analýz, které sdílí s MŠMT. Současně se výzkumný tým zaměřuje i na oblast dětí a mládeže a neformálního vzdělávání v České republice. Za tímto účelem spravuje Národní registr výzkumů o dětech a mládeži, který je dostupný níže nebo na www.vyzkum-mladez.cz. Data z výzkumných šetření i evaluace vlastních vzdělávacích programů jsou využívána při navrhování strategií dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků pracujících s mládeží v jednotlivých druzích škol a typech školských zařízení.

ZPRÁVA Z VYHODNOCENÍ KVALIFIKAČNÍHO STUDIA PRO

ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZA ROK 2018

2018

Být vedoucím oddílu, kroužku, klubu, sboru, týmu, není jen funkce s oprávněním nositBýt vedoucím oddílu, kroužku, klubu, sboru, týmu, není jen funkce s oprávněním nositna sobě stejnokroj a získaná vyznamenání. Jde o děti a jde o jeji ...