• Slide Basic 01

Aktuality

Aktuality

Proběhla již třetí celostátní konference k integraci a vzdělávání dětí/žáků cizinců

V zasedacím sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze se dne 10. října 2019 uskutečnila celostátní konference s názvem Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III, kterou uspořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Konference byla určena široké pedagogické veřejnosti a sešli se na ní kromě pedagogů také zástupci NIDV, MŠMT,...

Dny globálního rozvojového vzdělávání

V Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, Učitele národů, zakladatele moderní pedagogiky, se od 17. do 19. října 2019 uskuteční dny vzdělávání, poznávání a rozvoje s názvem Dny globálního rozvojového vzdělávání. Globální rozvojové vzdělávání (dále jen GRV) je celoživotním vzdělávacím procesem a rozvíjí nové přístupy ve vzdělávání pro budoucnost.

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III

V zasedacím sále C 081 MŠMT (Karmelitská 529/7, Praha 1) se dne 10. října 2019 v době od 9.00 do 16.00 hodin uskuteční v pořadí již třetí setkání k problematice dětí/žáků cizinců. Pozornost bude věnována teoretickým východiskům společného vzdělávání a příslušné legislativě, dále se podrobněji dotkneme oblasti dotačního systému a rozvojových projektů a programů.

Jubileum: 45. výročí soutěže pro nadané češtináře

Dne 30. 9. 2019 se v prostorách centrálního pracoviště NIDV konalo při příležitosti 45. výročí zrodu Olympiády v českém jazyce (OČJ) neformální slavnostní setkání zakladatelů, stávajících i bývalých členů ústřední komise, jazykových expertů a vítězů minulých ročníků této soutěže. Setkání zahájila ředitelka NIDV Helena Plitzová, která připomněla, že při založení OČ...

Třetí pracovní setkání národních skupin garantů péče o nadání

Dne 24. 9. 2019 se v prostorách PedF Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, uskutečnilo již Třetí pracovní setkání národních skupin garantů péče o nadání (dále NSG). Kromě psychologů a speciálních pedagogů (NÚV), pedagogů metodiků (NÚV), krajských koordinátorů podpory nadání (NIDV – krajské sítě podpory nadání) a pracovníků dalšího vzdělávání pedagogů ...

Možnosti školy při předcházení domácímu násilí

Dne 26. 9. 2019 se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnila celostátní konference Primární prevence rizikového chování a problematika šikany – prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Konferenci zahájila ředitelka NIDV Helena Plitzová, která uvedla: „Primární prevence rizikového chování a problematika šikany ve školství má v r...

Úspěch na mezinárodní soutěži European Union Contest for Young Scientists (EUCYS 2019)

Ve dnech 13. – 18. září se v Sofii uskutečnil 31. ročník mezinárodní soutěže European Union Contest for Young Scientists (soutěž nejúspěšnějších projektů mladých vědců). Do soutěže postupují nejlepší studenti z národních kol soutěží se svými projekty. V letošním ročníku bylo zaregistrováno celkem 100 projektů a soutěže se zúčastnilo 155 mladých vědců z 39 zemí. Če...

Jednání národních skupin garantů pro podporu nadání

Třetí pracovní jednání národních skupin garantů péče o nadání, jež pořádá NIDV ve spolupráci s MŠMT a NÚV, se uskuteční 24. 9. 2019 v Praze v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4. Letošní setkání se zaměřuje na systém podpory nadání na škole, jenž bude jednou z priorit budovaného Systému podpory nadání, dále pak na vyhod...

Pestrá nabídka Talnetu na školní rok 2019−2020

Na stránkách Talnetu je po celé září možné najít aktivity určené žákům ve věku 12−19 let pro školní rok 2019−2020, které jsou právě aktuálně otevřeny pro přihlašování. Jedná se o: online T-kurzy z oborů jako programování, biologie, chemie, robotika, historie, fyzika, antropologie a další, jejichž anotace si můžete přečíst na http://www.talnet.cz/...

Podzim s NIDV

Přejeme příjemné vykročení do nového školního roku a hned na jeho začátku bychom rádi upozornili na akce, které NIDV chystá na podzim. Zde je malá ochutnávka: Významné akce a mezinárodní konference NIDV 10. 10. 2019, Praha – konference Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III, zkušenosti s využíváním podpůrných opatření v této oblast...

Nominujte kreativního kolegu či svého učitele

Mezi učiteli je velké množství kreativních učitelů, kteří systémově a pravidelně využívají digitální technologie ve výuce, nezištně se dělí o své zkušenosti jak se svými žáky, tak i kolegy. Soutěž DOMINO podporuje využívání digitálních technologií jako celku. Nosným tématem letošního ročníku soutěže DOMINO se stává DIGITÁLNÍ ETIKA a OCHRANA SOUKROMÍ. Toto ...

Studijní cesta GRV očima účastnic

V červenci 2019 jsme společně s dalšími pedagogickými pracovníky absolvovali vzdělávací stáž ve Francii, ve městě Toulouse, zaměřenou na GRV – globální rozvojové vzdělávání. Organizuje MZV a NIDV. Úvodem: Globální rozvojové vzdělávání je proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemíc...