• Slide Basic 01

Začínající učitel v ohnisku zájmu odborné veřejnosti - pozvánka na mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Začínající učitel v ohnisku zájmu odborné veřejnosti - pozvánka na mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Alena Faberová

Již podruhé pořádá Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pedagogickými fakultami a zahraničními partnery konferenci věnovanou problematice začínajících učitelů. Uskuteční se 3. prosince 2019 od 9.00 do 16.00 hodin v Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha.
V dopolední plenární části konference k profesnímu rozvoji pedagogů přednesou své příspěvky odborníci z České republiky, Norska a další států (účastníci mezinárodního projektu ENTEP – Evropské sítě pro politiku vzdělávání učitelů).  Za MŠMT vystoupí ředitelka odboru vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky Klára Bezděková a náměstek pro řízení sekce operačních programů Václav Velčovský. NIDV představí mimo jiné aktivity projektu SYPO, v jehož rámci je nastavován a pilotován systém podpory začínajících učitelů. Vystoupí rovněž zástupci vybraných pedagogických fakult, kteří budou prezentovat své zkušenosti a výstupy z výzkumů v oblasti pregraduální přípravy učitelů, role doprovázené praxe a podpory začínajících učitelů v adaptačním období. 
Součástí odpoledního programu bude moderovaný panel, v jehož rámci budou otevřeně diskutovány otázky jako např. specifika pregraduální přípravy budoucích učitelů a role reflektovaných praxí, uvádění začínajících učitelů a jejich mentoring, motivace studentů učitelských oborů k nástupu do praxe a jejich podpora ve školách, a to jak v českém školství, tak v zahraničí.
V návaznosti na hlavní program konference se 4. prosince 2019 uskuteční v prostorách NIDV na Senovážném náměstí v Praze workshopy, které nabídnou informace a praktické ukázky z této oblasti od zkušených pedagogů a ředitelů škol.
Bližší informace o programu a odkazy na přihlašování naleznete v příloze. Účast na konferenci i workshopech je ZDARMA. 
 
Zájemci o účast se mohou registrovat na těchto odkazech:
 
NIDVBeginning Teacher3.-4.12.Program.pdf Stáhnout
NIDV5.MK3.12.medailonky řečníků - tisk.pdf Stáhnout
NIDVZačínající učitel3.-4.12.program.pdf Stáhnout