• Slide Basic 01

Příští rok opět na shledanou v kongresovém hotelu Jezerka

Příští rok opět na shledanou v kongresovém hotelu Jezerka

Jitka Bušková

Ve dnech 18. a 19. listopadu 2019 se v kongresovém hotelu Jezerka v Seči-Ústupkách uskutečnil již 8. ročník mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách. Konference je jednou z mnoha aktivit NIDV, prostřednictvím nichž tato organizace přispívá k naplňování implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Program konference, o kterou je mezi pedagogickými pracovníky tradičně obrovský zájem, sestavil opět vedoucí pardubického pracoviště NIDV, pan Milan Bareš

Zájem tradičně převyšoval kapacitní možnosti kongresového sálu. Ke dvěma stovkám účastníků pronesla zdravici náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry NIDV Irena Hošková, která připomněla některé klíčové aktivity, jež v oblasti digitálních technologií ve vzdělávání realizuje NIDV.

Podrobněji se věnovala především samotné konferenci, kvalifikačnímu studiu pro ICT koordinátory, soutěži DOMINO a projektům Talnet a DATEL. Metodické kabinety informatiky a ICT a síť krajských ICT metodiků představili  Josef Slovák, Karel Myška a Pavel Pecník. Mezi přednášejícími se dále objevili vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, ICT koordinátoři a učitelé z mateřských, základních i středních škol, reprezentanti společnosti Microsoft a Nakladatelství FRAUS, o své zkušenosti se podělili také odborníci z Belgie a Irska. Kormě plenární části měli účastníci konference dle svého výběru možnost absolvovat i konkrétní prakticky orientované aktivity z opravdu bohaté nabídky čítající cca 35 workshopů.  Večer byl ponechán prostoru pro neformální diskusi a výměnu zkušeností.

O důležitou informaci, týkající se dalšího fungování Národního institutu pro další vzdělávání, se s účastníky podělila náměstkyně Irena Hošková, která přítomným sdělila: „V tuto chvíli dochází ke slučování dvou přímo řízených organizací MŠMT, a to Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV).  Nově vzniklou organizaci zastřeší název Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR). Informace k dalšímu ročníku konference proto hledejte příště již pod hlavičkou této organizace.“

Termín konání devátého ročníku konference Digitální technologie ve výuce byl stanoven na 9. – 10. 11. 2020. Těšíme se na Vaši účast.