• Slide Basic 01

V Goethe-Institutu ocení nejlepší němčináře

V Goethe-Institutu ocení nejlepší němčináře

V reprezentativních prostorách pražského Goethe-Institutu se 30. dubna 2019 bude konat ústřední kolo Soutěže v jazyce německém pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Odpoledne proběhne slavnostní vyhlášení výsledků za účasti představitelů pořádajících organizací. Tuto celostátní soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jejím garantem je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), který organizuje ústřední kolo ve spolupráci s Goethe-Institutem (GI) a s Zentralstelle für das Auslandschulwesen (ZfA). Cílem soutěže je rozvíjet zájem žáků o výuku němčiny, posilovat u nich motivaci ke studiu a poskytnout jim možnost porovnat úroveň svých jazykových schopností s ostatními.

Finále se zúčastní žáci, kteří zvítězili v krajských kolech. Soutěžit budou ve třech kategoriích (II A, II B a II C), členěných podle věku a případné bilingvnosti. Soutěž v jazyce německém má v České republice dlouhou tradici a každoročně se jí zúčastní kolem 15 000 žáků v pěti kategoriích. Je koncipována jako soutěž konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor.

Všem účastníkům ústředního kola přejeme hodně štěstí.

Hana Kalinová