• Slide Basic 01

Sloužit něčemu tak krásnému jako umění

Sloužit něčemu tak krásnému jako umění

Hana Kalinová

Ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze 2 se ve čtvrtek 28. listopadu 2019 již posedmé uskutečnil Kulatý stůl na téma podpory základních uměleckých škol. Moderované diskusní fórum uspořádal ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Na setkání se sešli zástupci ministerstva školství, Asociace ZUŠ ČR, Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, ŠPÚ Bratislava, NIDV a především pedagogové základních, středních a vysokých uměleckých škol. V prostředí historického sálu přivítali přítomné ředitel Novoměstské radnice Albert Kubišta a za MŠMT Barbora Šobáňová. Náměstek NIDV Josef Rydlo ve svém vystoupení zdůraznil potřebu systematické podpory škol tohoto typu a nastínil, jak bude vypadat podpora základního uměleckého vzdělávání od ledna 2020, kdy aktivity NIDV převezme nástupnická organizace Národní pedagogický institut České republiky, který vznikne sloučením s Národním ústavem pro vzdělávání. Ujistil přítomné, že rezortní úkol Podpora ZUŠ bude pokračovat i nadále.

Výstupy tohoto rezortního úkolu Podpora ZUŠ 2018/19 a plán jeho realizace představila hlavní garantka vzdělávací oblasti Umělecké vzdělávání ZUŠ/SUŠ Ilona Juhásová. Zhodnotila, co se v uplynulém období podařilo v rámci vzdělávací oblasti Umělecké vzdělávání realizovat a jak se daří naplňovat postupy a jednotlivé kroky nastavené koncepce systematického dalšího vzdělávání pedagogů a managementu ZUŠ. Zodpověděla také některé otázky týkající se novely vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání. Se svými dojmy a zkušenostmi z absolvování některých celostátních vzdělávacích programů se s posluchači konference podělilo několik účastnic těchto akcí.

Jaké budou nové formy podpory NIDV pro ZUŠ, to představili ve svých příspěvcích týmový manažer projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) Josef Slovák a týmová manažerka klíčové aktivity Centra podpory projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích) Věra Dušková. Konference se dále věnovala problematice šablon pro ZUŠ a přípravě nové programové nabídky NIDV pro umělecké vzdělávání na rok 2020. Do diskuse na téma obsahu a struktury vzdělávacích programů, jejich kvality a hlavního přínosu se zapojili lektoři a další účastníci, aby se podělili o své zkušenosti a poznatky z praxe.

Setkání bylo také příležitostí poděkovat za vynikající dlouholetou spolupráci Asociaci ZUŠ ČR, Ústřední umělecké radě ZUŠ ČR, MŠMT, ale i dalším subjektům, které se na rozvoji uměleckého vzdělávání v ČR podílejí. Z úst všech řečníků však zaznívala především slova díků adresovaná hlavní garantce vzdělávací oblasti Umělecké vzdělávání ZUŠ/SUŠ v NIDV Iloně Juhásové za její velké pracovní nasazení a elán i lidský přínos, s nímž po dlouhá léta pečuje o rozvoj uměleckého vzdělávání a stejně jako většina přítomných slouží něčemu tak krásnému, jako je umění.