• Slide Basic 01

Celostátní seminář vychovatelek ŠD již potřinácté

Celostátní seminář vychovatelek ŠD již potřinácté

Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Asociací vychovatelů školských zařízení pořádá již 13. ročník Celostátního semináře vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů 2019, který se bude konat 24. až 25. května tradičně v prostorách Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, v Praze 9 − Hloubětíně.

Cílem semináře, na který se sjede na 170 pedagogických pracovníků z celé republiky, je přispět ke zkvalitňování zájmového vzdělávání ve školních družinách a školních klubech a podpořit vzájemné obohacení a výměnu zkušeností mezi pedagogy těchto zařízení.

I tentokrát je pro ně připraven bohatý program, který kromě úvodních vystoupení a prezentací zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i pořádajících organizací nabídne jedenáct tzv. vzdělávacích dílen, v nichž se pod vedením zkušených lektorů vychovatelky seznámí s aktuálními tématy zájmového a neformálního vzdělávání a s novými trendy výchovné práce. Obsahové zaměření dílen vznikalo v návaznosti na strategické dokumenty ministerstva školství a rovněž vychází z evaluačních dotazníků účastníků minulého ročníku.

V průběhu semináře budou účastníci moci zhlédnout výstavu prací žáků školních družin a klubů a nabídku dalších vystavovatelů, jejichž produkty jsou zaměřeny na děti a mládež. Na programu je i křest publikace Nápady – náměty – inspirace nejen pro vychovatelky školních družin, kterou Národní institut pro další vzdělávání právě vydal.

 

Podrobný program akce naleznete zde: 3. HARMONOGRAM akce

Anotace jednotlivých dílen najdete zde: Anotace dílen 2019

Pozvánka zde: Pozvánka 2019

Praktické informace k semináři zde: Základní informace

 

Hana Kalinová