• Slide Basic 01

Proběhla již třetí celostátní konference k integraci a vzdělávání dětí/žáků cizinců

Proběhla již třetí celostátní konference k integraci a vzdělávání dětí/žáků cizinců

Hana Kalinová

V zasedacím sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze se dne 10. října 2019 uskutečnila celostátní konference s názvem Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III, kterou uspořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Konference byla určena široké pedagogické veřejnosti a sešli se na ní kromě pedagogů také zástupci NIDV, MŠMT, odborní pracovníci a lektoři i reprezentanti neziskových organizací, nadací a sdružení.

Tematicky se zaměřila na teoretická východiska společného vzdělávání dětí/žáků cizinců a příslušnou legislativu a dále se podrobněji věnovala oblasti dotačního systému a rozvojových projektů a programů.

„Počty dětí a žáků cizinců v mateřských a základních školách se neustále zvyšují a zvyšují se rychleji v základních a o něco pomaleji ve školách mateřských,“ uvedl Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí oddělení základního vzdělávání na MŠMT, a pokračoval: „Pokud se podíváme na ministerský rozvojový program pro vzdělávání dětí/žáků cizinců ve školách, pak v roce 2019 bylo rozděleno celkem 42,4 mil. korun pro 351 škol … a podpořeno bylo asi 5 621 dětí/žáků cizinců.“

Náměstek sekce strategie a inovací NIDV PaedDr. Josef Rydlo připomněl, že NIDV se podpoře pedagogů pro práci s dětmi/žáky cizinci a spolupráci s ostatními organizacemi zabývajícími se touto pro­blematikou dlouhodobě věnuje. Dále prezentoval ucelený systém podpory NIDV pro tyto pedagogické pracovníky a děti/žáky cizince. Upozornil zvláště na aktivity třinácti Krajských center podpory NIDV, které jsou zřízeny v každém kraji ČR při krajských pracovištích NIDV a slouží jako první pomoc pro učitele a školy, do kterých nastoupí dítě či žák s odlišným mateřským jazykem. „Jde nám o to, poskytnout maximální servis školám, aby učitel byl schopen takovému dítěti pomoci,“ uvedl Josef Rydlo a představil mimo jiné dvě novinky loňského roku, a sice aktivity Adaptační koordinátoři do škol a Tlumočnické a překladatelské služby pro školy.

Tématem konference byly rovněž možnosti rozvíjení komunikačních kompetencí jedinců z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podpora adekvátních strategií učení a výukových metod. Na odpoledním programu a workshopech byly prezentovány také podpůrné metodické a učební materiály k této oblasti i příklady dobré a inspirativní praxe přijímání, začleňování a vzdělávání dětí/žáků cizinců v České republice i zkušenosti ze zahraničí.

K příležitosti konference vydal NIDV speciální číslo Bulletinu věnované globálním tématům a problematice dětí/žáků cizinců ve školách, jejich vzdělávání a integraci. Naleznete jej zde: Bulletin 2-2019.pdf

Podrobný program konference a plakát zde: plakát DŽC.pdf, program konf. DŽC.pdf

Bulletin 2-2019.pdf Stáhnout
plakát DŽC.pdf Stáhnout
program konf. DŽC.pdf Stáhnout