• Slide Basic 01

Příznivci digitálních technologií ve výuce se sejdou opět v Seči

Příznivci digitálních technologií ve výuce se sejdou opět v Seči

Jitka Bušková

Ve dnech 18. a 19. listopadu 2019 se uskuteční již 8. ročník mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách. Cílem konference je představit účastníkům inovativní metody a formy práce ve vzdělávání se zapojením digitálních technologií. Důraz je i letos kladen na praktické využití a ověřené metodické postupy, a to napříč jednotlivými vzdělávacími oblastmi a stupni škol. Níže přinášíme ochutnávku klíčových témat konference, která budou doplněna o 35 prakticky orientovaných workshopů, jejichž seznam naleznete společně s dalšími detailnějšími informacemi v přiloženém souboru.

Vybíráme z programu konference:

 • Metodické kabinety informatiky a ICT a síť krajských ICT metodiků

První zkušenosti a výsledky činnosti metodických kabinetů a krajských ICT koordinátorů v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Josef Slovák, Karel Myška, Pavel Pecník, Národní institut pro další vzdělávání 

 • Novinky od Microsoftu pro školy

Využívání technologií ve škole jde dopředu mílovými kroky. V Microsoftu pečlivě sledujeme trendy ve vzdělávání a začleňujeme je do služeb, které můžete využívat. Klademe důraz na bezpečnost, snadné a rychle používání. Ukážeme Vám, jaké nástroje jsou Vám pro tento školní rok k dispozici, co a jak můžete ihned využívat a představíme Vám, jak je možné se zapojit do komunity učitelů. Novinek, které na Vás čeká od minulé konference, je totiž opravdu mnoho. Karel Klatovský, Microsoft

 •  Zkušenosti s využitím šablony Zapojení ICT technika do vzdělávání – zavádění počítačů do výuky v režimu 1:1

Jak využít šablonu Zapojení ICT technika do vzdělávání na ZŠ a SŠ? Seznámíte se s úskalímiproveditelnosti této šablony, konkrétními ukázkami a opisem metodiky práce z výuky. Během příspěvku budete mít možnost se do výuky také zapojit z notebooků nebo chytrých telefonů. Autor příspěvku přiblíží pohled ze strany učitele i ze strany žáka a pokusí se přesvědčit o smysluplnosti tohoto modelu výuky včetně navazující podpory učitelů. Pavel Knobloch, SOŠ Jablonecká, Liberec

 •  Vyučování informatiky a vyučování informatikou

Jak pomohou algoritmizační stavebnice měnit naše školství, chápání významu informatických technologií a potřeb budoucích generací? Jak začít vyučovat informatické myšlení, když máte pocit, že na tento „předmět“ není připravena ani škola, ani jeho učitel(ka)? První vlaštovky, ohlašující nadcházející změny - co jim překáží v rozletu a co jim naopak dává křídla? Štěpánka Baierlová, ZŠ Sušice

 •  Novinky Nakladatelství Fraus pro vyučující i žáky

Nakladatelství Fraus přináší na pole vzdělávacího procesu nové trendy, které usnadňují práci vyučujícím. Prvním z nich je portál umožňující zábavné online procvičování s okamžitou zpětnou vazbou a upevnění nově nabytých znalostí. Přímé propojení s hybridními barevnými pracovními sešity a učebnicemi už je jen třešničkou na dortu. Druhým je speciálně vyvinutá aplikace, která dokáže změnit obyčejný obrázek v učebnici nebo pracovním sešitě na trojrozměrný model. Eliška Křížková, FRAUS

 • Každý může tvořit

Vzdělávací programy ne vždy poskytují prostor pro kreativitu. Seznamte se s možností využití kurikula „Everyone Can Create“ pro rozvoj kreativity a podporu všech studentů v možnosti stát se designéry, autory, fotografy a hudebníky. Budou představeny příklady práce studentů ze školy St. John's Central College, Further Education College v Irsku. Miriam Walsh, St. John’s Central College, Irsko

 •  Čtyři roky s programem iPad 1:1 – jak zajistit zapojení všech a spravovat 1800 zařízení

Ve škole Rozenberg S.O.,Mol v Belgii využívají program 1:1 iPad a čelí dvěma hlavním výzvám: jak všechny zapojit (a udržet je zapojené) a jak zajistit vše funkční. Seznamte se s jejich strategií profesního rozvoje k udržení učitelů informovaných o aktuálních vyučovacích metodách a podpoře studentů tak, aby technologie nebyla překážkou na jejich vzdělávací cestě. Jaká rozhodnutí a předpisy v oblasti IT dělají, aby mohli říci, že „to prostě funguje“. Koen Mariën, Rozenberg S.O. Mol, Belgie

 •  Google pro školy

Výhody cloudových technologií pro školy? Tohle již trochu “ohrané” téma necháme takzvaně při zemi a budeme se věnovat aplikacím a nástrojům, které Google vyvinul primárně pro nás učitele. A (nejen) díky nim můžeme své žáky a studenty lépe vtáhnout do výuky, vzbudit v nich zájem o vědu, umění nebo třeba programování. Arts & Culture, Grasshopper, Science Journal, Applied Digital Skills… Nejen na těchto aplikacích si ukážeme, jak moderní technologie pomáhají učitelům. Google toho pro nás nabízí mnohem více. Radovan Jansa, Google for Education Certified Trainer

 •  Zabíjí technologie kreativitu?

Napříč sílícím tlakům na posílení digitální gramotnosti ve školách čím dál více škol vytlačuje mobily a tablety z vyučování. Bezradní rodiče i učitelé vám bezpečně vyjmenují seznam negativních dopadů mobilních technologií na děti. Umíme ale dětem nabídnout kreativní zadání, která posunou v práci na jejich projektech a připraví je na budoucnost? Tenhle příspěvek je o rozvíjení kreativních dovedností pomocí iPadů a zdarma dostupných e-booků Everyone Can Create. Dozvíte se, jak vy i děti můžete společně vytvářet kreativní projekty v kterémkoliv předmětu, rozvíjet kreativitu a umožnit dětem pracovat na projektech, které využijí ve škole a jednou možná i v zaměstnání. Petra Bakajsová, ZŠ Livingston, Praha - Čakovice

 •  Digitální a Technologická Laboratoř DATEL

Datel podporuje učitele a studenty se zájmem o technologie a zároveň pomáhá učitelům při práci s technologiemi s tvořivými a zvídavými žáky v různých oblastech výuky. O čem je DATEL a jaké aktivity u nás najdete v roce 2019. Co již proběhlo, co se plánuje a kde nás najdete? Jak se můžete zapojit i vy? Příklady dobré praxe ze seminářů a hodin. Zdeněk Smrčka, Národní institut pro další vzdělávání

 • Máte dostatečně silné heslo?

Příspěvek se věnuje tvorbě dostatečně silných hesel a na konkrétním případě popisuje prolomení a zneužití účtu a platební karty. Petr Němec, ZŠ a MŠ logopedická Olomouc

 •  Učitel 21. stol. – stav ICT gramotnosti učitelů ZŠ, SŠ, VŠ.

Příspěvek se věnuje začlenění technologií do života a výuky, stavu ICT gramotnosti učitelů od ZŠ po VŠ dnešních škol.Petr Němec, ZŠ a MŠ logopedická Olomouc

Program konference.pdf Stáhnout