• Slide Basic 01

O nás

Poslání

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace MŠMT. Je zařazen do rejstříku škol a školských zařízení a jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků poskytuje služby školám, školským zařízením i dalším institucím v oblasti školství a vzdělávání. Činnost NIDV vychází ze zřizovací listiny a strategických dokumentů vlády a MŠ...

Zákon o informacích a GDPR

Informace vztahující se k působnosti  Národního pedagogického institutu České republiky - zkratka NPI ČR (nástupnické organizaci NIDV) jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány d...