• Slide Basic 01

Nadaní středoškoláci reprezentují ČR v Portugalsku

Nadaní středoškoláci reprezentují ČR v Portugalsku

Portugalská Almada hostí od 4. do 11. května 2019 již 17. ročník mezinárodní soutěže mladých přírodovědců European Science Olympiad (EUSO). Jedná se o týmovou multidisciplinární soutěž propojující obory biologie, fyziky a chemie. Soutěže se účastní žáci do 17 let. Každá země může vyslat celkem šest žáků a tři mentory za jednotlivé oblasti (biologie, fyziky a chemie). V letošním roce je do soutěže přihlášeno 24 států EU.

Naši republiku bude na mezinárodní soutěži zastupovat šest žáků, kteří byli vybráni pro reprezentaci na základě svých výsledků v krajských kolech předmětových olympiád a na základě výsledků z výběrových soustředění.

Jedná se o reprezentanty:

Hanu Slámovou a Jiřího Kalvodu – oba z Gymnázia tř. Kpt. Jaroše v Brně; Jiřího Kohla z Biskupského gymnázia v Brně; Jana Vavřína z Prvního obnoveného reálného gymnázia v Praze 9; Karolínu Zemene z Gymnázia a ZUŠ ve Šlapanicích a Terezu Maxerovou z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích.

Na přípravě žáků se podíleli tito vysokoškolští pedagogové:

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., a RNDr. Lenka Libusová, Ph.D., oba z Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty, katedry buněčné biologie; doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., z Univerzity Hradec Králové, Přírodovědecké fakulty, katedry fyziky, dále prof. Ing. Karel Ventura, CSc., a doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D., oba z Univerzity Pardubice, fakulty Chemicko-technologické, katedry analytické chemie.

Více informací o soutěži na http://www.euso2019.pt/.

Celé delegaci přejeme na soutěži hodně úspěchů!