• Slide Basic 01

Možnosti školy při předcházení domácímu násilí

Možnosti školy při předcházení domácímu násilí

Jitka Bušková

Dne 26. 9. 2019 se v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnila celostátní konference Primární prevence rizikového chování a problematika šikany – prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Konferenci zahájila ředitelka NIDV Helena Plitzová, která uvedla: „Primární prevence rizikového chování a problematika šikany ve školství má v rámci rezortních a účelových projektů NIDV velmi důležité místo. NIDV se metodické podpoře pedagogickým pracovníkům v této oblasti věnuje intenzivně již od roku 2016. Od té doby se nám podařilo vybudovat síť špičkových lektorů, kteří témata šikany lektorují na všech krajských pracovištích NIDV. K dnešnímu datu je v rámci rezortních a účelových projektů k problematice šikany a primární prevence proškoleno téměř 2500 pedagogických pracovníků v celé České republice. Další podporu poskytujeme školám v rámci šablon.“

Celostátní konferenci k primární prevenci pořádal NIDV letos již třetím rokem. Fenoménu domácího násilí se v úvodu setkání věnovaly Petra Wünschová z Centra LOCIKA a Hana Šišková z MČ Praha 7. Projekt Nenech to být, který pomáhá školám odhalovat případy rizikového chování v kolektivu, představil student Jan Sláma z Brna. Se zkušenostmi z poradenské praxe seznámila účastníky konference Václava Masáková z  Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4, spolupráci OSPOD a školy přiblížila Alena Mištíková. Zaujaly ale i příspěvky Markéty Kalouskové z odboru prevence kriminality MV ČR a Renaty Šanderové z Policejního prezidia ČR či Ireny Smetáčkové z PedF UK. V průběhu akce měli účastníci možnost shlédnout ukázku z norského filmu Zuřivec. Vzdělávací program k uplatnění tohoto filmu ve výuce nabízí NIDV ve spolupráci s norskou agenturou „Alternativa násilí“ od roku 2017. Zapojení filmu do výuky prezentovala Šárka Dršková z Projektu Magdala.          

Mgr. Jitka Bušková, PR NIDV