• Slide Basic 01

Dny globálního rozvojového vzdělávání

Dny globálního rozvojového vzdělávání

Jitka Bušková

V Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, Učitele národů, zakladatele moderní pedagogiky, se od 17. do 19. října 2019 uskuteční dny vzdělávání, poznávání a rozvoje s názvem Dny globálního rozvojového vzdělávání. Globální rozvojové vzdělávání (dále jen GRV) je celoživotním vzdělávacím procesem a rozvíjí nové přístupy ve vzdělávání pro budoucnost.

Seminář je určen těm, kteří se chtějí dovědět více o tématech GRV, chtějí začít nebo se zdokonalit v začleňování témat GRV do výuky, života školy i do svého osobního života. Je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí pracovat na svém profesním i osobnostním rozvoji. Seminář poskytne možnost najít inspiraci v navštívených školách, v práci svých kolegů, účastníci budou moci sdílet zkušenosti, příklady dobré praxe, ale i to, co se jim nedaří, o co usilují, hledat cesty k řešení problémů a navazovat nové kontakty.

Program Dny GRV v Uherském Brodě (finál).pdf Stáhnout
Dny GRVAnotace bodů programu (finál).pdf Stáhnout
pozvánka.jpg Stáhnout