Komentované závěry amerického longitudinálního výzkumu realizovaného v letech 2002 až 2012 přináší článek PhDr. Terezy Škachové, Ph.D., který byl publikován v Učitelských novinách 24/2019. S úplným zněním textu, který vznikl v rámci projektu NIDV Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), se můžete seznámit na

http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-pedagog/1881-ovlivnuje-ocekavani-ucitele-vysledek-uceni-zaku