V pražském Goethe-Institutu proběhlo 30. dubna 2019 ústřední kolo Soutěže v jazyce německém pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Odpoledne došlo k vyhlášení výsledků za účasti zástupců pořádajících organizací. Tuto celostátní soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jejím garantem je Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), který organizuje ústřední kolo ve spolupráci s Goethe-Institutem (GI) a s Zentralstelle für das Auslandschulwesen (ZfA). Cílem soutěže je rozvíjet zájem žáků o výuku němčiny, posilovat u nich motivaci ke studiu a poskytnout jim možnost porovnat úroveň svých jazykových schopností s ostatními.

Do ústředního kola postupují jen ti nejlepší, tedy vítězové jednotlivých kategorií soutěže z každého kraje ČR. Na poroty, ve kterých jsou zastoupeni rodilí mluvčí a čeští učitelé německého jazyka, čeká každý rok velmi náročná práce. Hodnotí obsah, plynulost mluveného projevu, výslovnost, šíři slovní zásoby, schopnost argumentace, pohotovost reakce na vzniklou situaci a zvládnutí gramatických jevů. Soutěž v jazyce německém je koncipována jako soutěž konverzační. Posuzuje schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít jej jako prostředku ke sdílení informací.

Za svoji účast v ústředním kole obdrželi všichni žáci diplomy. Ocenění předávali tajemnice soutěže z NIDV Jana Janoušková, zástupkyně ZfA Karin Steffen a referent pro spolupráci ve vzdělávání GI Thomas Freundorfer.

První místa obsadili:

Kategorie II A (určená žákům 8. a 9. ročníků základních škol) – Konstance Bischofová

Kategorie II B (určená žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě základních škol) – Kristýna Baierová

Kategorie II C (určená žákům 8. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v němčině mimo samotnou jazykovou výuku) – Eliška Böhmová

Bližší informace naleznete na: http://www.talentovani.cz/souteze/soutez-v-jazyce-nemeckem

Všem vítězům ústředního kola srdečně blahopřejeme!