Kdo patří mezi nejlepší němčináře mezi středoškolskými studenty? To se dozvíme ve středu 17. dubna 2019 na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, kde se uskuteční slavnostní vyhlášení výsledků ústředního kola Soutěže v jazyce německém pro kategorie III A a III B. Tuto celostátní soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jejím garantem je Národní institut pro další vzdělávání, který organizuje ústřední kolo ve spolupráci s Goethe-Institutem a s Zentralstelle für das Auslandschulwesen v Praze. Cílem olympiády je rozvíjet zájem o studium němčiny a poskytnout talentovaným žákům možnost porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními.

Do ústředního kola, které proběhne v Praze 14.−16. dubna, postupují jen ti nejlepší, vítězové krajských kol.  Ve dvou kategoriích (školy s běžnou výukou německého jazyka a školy s rozšířenou výukou němčiny) je jich ze 14 krajů ČR celkem 28. Na porotu, ve které jsou zastoupeni rodilí mluvčí a čeští učitelé německého jazyka, čeká každý rok velmi náročná práce. Soutěž se skládá z poslechu, čtení a prezentace na určité téma. Tuto prezentaci si soutěžící připraví v malých skupinách a společně ji představí, přičemž se neposuzují pouze jazykové znalosti, ale i komunikativní schopnosti jednotlivých členů skupin, tedy jasné a srozumitelné vyjádření se k zadané problematice a schopnost obhájit svůj názor.

Součástí slavnostního vyhlášení výsledků ústředního kola bude i promítání videonahrávky z průběhu soutěže. Na ambasádu jsou pozváni kromě soutěžících také jejich rodiče a doprovázející pedagogové. Ocenění vítězům předají zástupci velvyslanectví a pořádajících organizací.

Hana Kalinová