Ve Velkém sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze proběhlo dne 20. března vyhlášení vítězů již 16. ročníku literární, historické a fotografické soutěže Daniel, kterou pořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze (ŽMP), Památníkem Terezín a Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém pod záštitou Daniela Hermanna.

Tématem soutěže Daniel je holocaust, současné rasové problémy a problematika soužití různých etnik v České republice. Záměrem soutěže je oslovit žáky 8. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (I. kategorie soutěže) spolu se studenty všech typů středních škol (II. kategorie soutěže). Zájemci mohli zasílat své příspěvky do tří soutěžních oborů: literárního (poezie, povídky, fejetony, eseje a další literární formy s uvedenou tematikou), historického (dějepisné studie týkající se tématu) a fotografického.

Vyhlášení vítězů již tradičně moderovala Renata Klusáková z Českého rozhlasu. Účastníci vyslechli ukázky oceněných literárních prací v přednesu členky Dismanova rozhlasového dětského souboru a několik skladeb na violoncello v podání studentky plzeňské konzervatoře. Diplomy a čestná uznání předali náměstkyně sekce profesního rozvoje a kariéry NIDV Irena Hošková, Jiří Zajíc z oddělení vzdělávání a podpory NIDV a bývalá účastnice soutěže Daniel, dnes pracovnice Odboru vzdělávání a kultury ŽMP, Denisa Glacová.

„Mám velkou radost, že téma této soutěže rezonuje mezi učiteli, kteří inspirují své žáky k tomu, aby se mu věnovali. Chtěla bych poděkovat všem, kteří myšlenku názorové tolerance šíří dál, a vážím si toho, že jste si v tomto nelehkém světě ve vaší věkové kategorii našli toto téma a je pro vás důležité,“ uvedla ve svém úvodním proslovu Irena Hošková.

Celkem byly oceněny tři práce v literárním oboru soutěže, dvě práce v oboru historickém a jedna v oboru fotografie. Zároveň byla rozdána tři čestná uznání za příspěvky do literární a fotografické části soutěže.

V letošním roce se NIDV se soutěží Daniel loučí, organizátorem a garantem jejího 17. ročníku v roce 2020 bude Český spolek přátel Izraele.

Hana Kalinová