Zajímavou možnost pro vzdělávání žáků prostřednictvím filmu nově nabízí mezinárodní program CinEd. Jedna z nejvýznamnějších aktivit v oblasti filmové výchovy, která drží akreditaci ministerstva školství, se zaměřuje na kvalitní umělecké snímky. K využití existuje celkem 15 filmů včetně českého titulu Modrý tygr režiséra Petra Oukropce určeného pro děti od šesti let.  

S projektem CinEd spolupracuje jako partner Asociace českých filmových klubů. Ta také jeho podporu školám i ostatním kulturním institucím zprostředkovává. Podpora oblasti audiovizuální výchovy je přístupná zcela zdarma, stačí se jen zaregistrovat na stránkách https://www.cined.eu/cs. Vysílací práva jsou chytře konstruována tak, že snímky lze volně stáhnout a promítnou ve škole. Jediným závazkem je uskutečnění dvou projekcí během roku.

Projekt CinEd, který vznikl díky finanční podpoře evropského programu MEDIA, ministerstva  kultury a Státního fondu kinematografie, míří také na pedagogy. K dispozici ke každému filmu jsou totiž doprovodné pedagogické materiály, nabízející interaktivní metodický přístup s akcentem na estetické hodnoty filmu. Vše míří k tomu, aby si mladí diváci uvědomili zpracování základních stavebních prvků filmové řeči (záběry, scény, střih, sekvence, kameru či zvuk).   

Za zmínku stojí také skutečnost, že doprovodná metodika pochází z renomované filmové instituce Cinemathéque française a svým charakterem výborně splňuje kritéria Rámcových vzdělávacích programů pro základní školy a gymnázia. Doplňkově je lze aplikovat také pro průřezové téma mediální výchova a v neposlední řadě také v rámci multimediální tvorby dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání.

Více informací naleznete na webu http://cined.cz/