Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Frankofonie 2019 a předávání cen vítězům jednotlivých soutěžních kategorií za přítomnosti ambasadorů frankofonních zemí se uskuteční dne 20. března 2019 v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Soutěž Frankofonie je pořádána pro žáky učící se francouzský jazyk v základních a středních školách v České republice s cílem podpořit jejich znalosti o historii, geografii, kultuře a umění frankofonních zemí a jejich vzájemných vazbách. Soutěž společně pořádají Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzský institut v Praze, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze, velvyslanectví frankofonních zemí v ČR a Národní institut pro další vzdělávání v rámci Dnů Frankofonie, které jsou spojeny s Mezinárodním dnem Frankofonie (20. března).  Vyhlášení výsledků soutěže je součástí bohatého doprovodného programu, který v souvislosti s Dny Frankofonie probíhá v měsíci březnu v hlavním městě Praze a dalších regionech po celé České republice.

Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži vyhlašuje každoročně deset výrazů používaných v jednotlivých frankofonních zemích, které vytvářejí základ tematického zaměření příslušného ročníku soutěže. Mottem Společenství je „rovnost, komplementarita, solidarita“ (égalité, complémentarité, solidarité), odkazující na národní heslo Francie „volnost, rovnost, bratrství“ (liberté, égalité, fraternité). V organizaci jsou zastoupeny země nejrůznějších profilů – 24 nejchudších zemí světa i 2 členové G8.

Do výtvarné části soutěže, která je určena žákům základních škol, se letos zapojilo 115 žáků z 30 škol. Ve středoškolské kategorii natáčeli soutěžící video obsahující minimálně dva výrazy vyhlášené pro rok 2019 mezinárodní organizací Frankofonie.  

13 autorů nejlepších výtvarných prací vystihujících nejpřesněji vyhlášené tematické zaměření soutěže a autoři tří nejzdařilejších videí budou slavnostně oceněni v sídle Ministerstva zahraničních věcí.

Více o soutěži na: http://talentovani.cz/souteze-nidv