Svaz chemického průmyslu ČR vyhlašuje soutěž pro pedagogy vyučující chemii na základních školách, jejímž cílem je podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky a sdílení dobré praxe. První ročník je realizován formou pilotního projektu pro základní školy v Ústeckém, Pardubickém, Středočeském kraji a v Praze. Nejlepší předložené projekty budou finančně honorovány.

Termíny:

Uzávěrka předkládání návrhů projektů: 30. dubna 2019

Vyhodnocení předložených projektů: 30. června 2019

Vyhlášení nejlepších projektů dle jednotlivých krajů na Večeru s českou chemií: 26. září 2019

Praktické ověření realizace navržených projektů: 1.10.-20.12.2019 (vč. zdokumentování příkladů „dobré praxe“)

Prezentace „dobré praxe“ na celostátní konferenci v průběhu ledna 2020

Vymezení účastníků soutěže

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy, který zajišťuje výuku chemie na druhém stupni ZŠ (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie).

Bližší informace o soutěži – viz přílohy!

Výzva na předkládání projektů 

Příloha k výzvě na předkládání projektů SCHPCR