Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Památníkem holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě pořádají dne 18. února 2019 v Hradci Králové vzdělávací seminář Nové metody výuky o holocaustu. Uskuteční se v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí od 9.30 do 16.00 hodin. Je určen učitelům základních a středních škol, výchovným poradcům, metodikům prevence i vychovatelům školských zařízení.

 

Seminář nabídne nejen inspiraci a kvalitní didaktické materiály k využití i při omezeném rozsahu výuky moderních dějin, ale také cenná doporučení ověřených přístupů k výuce (přizpůsobení učiva věku; typy materiálů vhodné pro dané věkové skupiny; metoda vyprávění osobních příběhů jako cesta ke ztotožnění žáků s tématy velkých dějin; obecné modely a dynamika genocidy; využití audiovizuálních materiálů včetně záznamů orální historie; interaktivní pomůcky; mezioborová integrace učiva).

 

Z PROGRAMU:

Vzdělávací přístup Yad Vashem, Mgr. Miriam Mouryc, Yad Vashem, Jeruzalém

Yad Vashem vytvořilo na základě dlouhodobých zkušeností s výukou holocaustu nový koncept vzdělávacího přístupu. Tento tzv. spirálový přístup umožňuje žákům a učitelům postupovat v oblasti holocaustu přiměřeně k věku a kognitivním schopnostem žáků. Využívá nejen dobové dokumenty a svědectví, ale i umění z doby holocaustu, básně, deníky apod.

Děvčata z pokoje 28 – workshop, prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Ústav českých dějin FF UK v Praze

Prezentovaný vzdělávací materiál sestává ze dvou provázaných částí. Učitelská příručka se skládá z historické studie a didakticko-metodického pojednání. Žákovská část je pak rozdělena na úvodní text, biografické medailonky, časové osy, jednotlivé lekce, slovníček pojmů, kalendárium, seznam doporučených informačních zdrojů a přílohy.

Jak používat e-learningovou platformu Iwitness v české škole, Martin Šmok, zástupce USC Shoah Foundation Institute v České republice.

Součástí semináře bude také kulatý stůl s názvem Jak bojovat proti předsudkům a šíření pravicového extremismu.

Účast na semináři je zdarma. Zájemci jsou srdečně zváni a mohou se přihlásit na: http://helen.nidv.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=64849&operace=detail

Hana Kalinová