Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) nabízí pedagogickým pracovníkům mateřských, základních i středních škol působícím na školách v celé České republice příležitost zapojit se do 8. ročníku celostátní soutěže DOMINO tím, že přihlásí svůj výukový objekt a zúčastní se tak jedinečné soutěžní přehlídky. Vedením jednotlivých škol se tak naskytuje možnost prezentovat svou školu, protože právě ředitelky a ředitelé nejlépe znají „svou sborovnu“ a ví, jak aktivní, šikovní a hlavně odborně zdatní učitelé u nich působí.

Příznačné heslo Soutěžní přehlídky DOMINO naznačuje, že je pedagogům díky zajímavým sponzorům nabízena možnost získat hodnotné ceny, ale hlavně zde mohou učitelé sdílet výukové objekty, zkušenosti a nápady se svými kolegy v celé České republice a inspirovat tak ostatní k rozvoji a využívání digitálních technologií při výuce.

INSPIRUJTE SE:  http://domino.nidv.cz/objekty

Na stránkách soutěže je umístěna unikátní databáze více než 1000 metodik práce s digitálními technologiemi ve výuce včetně výukových objektů, které jsou recenzovány a posouzeny z hlediska praxe. Animace, simulace, pracovní listy, prezentace, aplety, odkazy, cvičení, webové nástroje a mnoho dalšího. Všechny tyto objekty, které jsou zpřístupněny pod licencí Creative Commons, mohou být upravovány a využity pro potřeby výuky. Vyhledávání v této databázi je umožněno podle klíčových slov a plným fulltextem.

ZAPOJTE SE: http://domino.nidv.cz/pravidla-souteze

Po jednoduché registraci a přihlášení následuje pouhé vložení výukového objektu a to vše do data uzávěrky dne 31. ledna 2019 ve 23:59 hodin. Do soutěže je možné se zapojit v následujících čtyřech kategoriích:                

  • Mateřské školy a 1. stupeň ZŠ,
  • Humanitní a společenskovědní obory,
  • Přírodovědné a technické obory a
  • Odborné vzdělávání.

VYHRAJTE: http://domino.nidv.cz/o-soutezi

V každé z uvedených kategorií soutěže je vždy vyhlášen jeden vítěz a zároveň absolutní vítěz napříč všemi kategoriemi, který získává putovní cenu DOMINO Česká republika od akademického malíře Františka Janáka a také vzdělávací program pro celý pedagogický sbor své školy. Každý finalista soutěže získá možnost absolvovat vzdělávací program NIDV dle vlastního výběru a dále výherci jednotlivých kategorií získají hodnotné ceny poskytnuté sponzory soutěže.

Veškeré informace o soutěži naleznete na stránkách http://domino.nidv.cz/.