Děkujeme všem partnerům a spolupracujícím organizacím za projevenou důvěru, podporu a společnou práci.

Nadcházející rok nám jistě přinese řadu nových úkolů a výzev jak v osobním, tak i v pracovním životě. Vstupme do něj s optimismem a vírou, že bude po všech stránkách dobrý a úspěšný!

 

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová,

ředitelka NIDV