V prosincovém čísle časopisu Poradce ředitelky mateřské školy vyšel rozhovor s krajskou metodičkou Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání NIDV Yvonou Grunclovou, která je v každodenním kontaktu se školami i rodiči a pomáhá jim řešit nejrůznější otázky spojené s inkluzí. Je toho názoru, že školky dnes reagují na individuální potřeby dětí pružněji.

Celý článek si můžete přečíst zde.